หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดการพิธีการแสดงมุธิตาจิตครูเกษียณ
โดย : admin
อ่าน : 147
อังคาร ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

กำหนดการพิธีการแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ 28 กันยายน  2563

.................................................................................

เวลา   08.00 น. - เข้าแถวเคาระธงชาติ

          08.20 น. - นักเรียน ม.1,2,3 เดินแถวเข้าหอประชุม
                        - นักเรียนม.4,6  เดินแถวไปตั้งแถวหน้าหอประชุม
                        - ขบวนดุริยางค์ตั้งขบวนรอที่หน้าอาคาร 1

         
08.39 น. - เชิญครูผู้เกษียณมาบริเวณหน้าเสาธง
                        - คณะกรรมการนักเรียนตั้งแถวตีวงกลมล้อมครูผู้เกษียณ
                        - คณะกรรมการนักเรียนร้องเพลง” ครูดีในดวงใจ”
                        - คณะกรรมการนักเรียน ” บูมสถาบัน”
                        - คณะกรรมการนักเรียนนั่งลงหมอบกราบเพื่อแสดงความรักและเทิดทูลพระคุณครู
                           ผู้เกษียณ 1 ครั้ง

         
08.39 น. -คณะกรรมการนักเรียนนำครูผู้เกษียณเดินผ่านกอง/แถวนักเรียนเข้าหอประชุม โดย
                        มีขนวนดุริยางค์บรรเลงเพลงแห่ นำขบวน
                      -ครูผู้เกษียณเดินผ่านซุ้มธงชาติ ธงโรงเรียน และซุ้มไม้เรียว เข้าที่พักรับรอง

       
09.09 น. -พิธีกรตัวแทนนักเรียนเชิญครูเกษียณขี้นบนเวที
                      -ประธานนักเรียนพากล่าวคำขอขมา คำบูชาครู
                      -นักเรียนหมอบกราบพร้อมกัน 1 ครั้ง
                      -นักเรียนทุกคนร้องเพลง “ พระคุณที่สาม”
                      -รองประธานนักเรียนนำมาลัยกรมอบครูผู้เกียณ
    
       
09.30 น. -ครูผู้เกษียณกล่าวคำอำลานักเรียน/ครูและบุคลากรทางการศึกษา

       10.09- 12.00  น. –พิธีบายศรีสู่ขวัญครูผู้เกษียณ


เวลาตามกำหนดการนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ