หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
โดย : admin
อ่าน : 420
พุธ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่  ม.1 และ ม.4 พร้อมรับอุปกรณ์การเรียน

 

6 มิ.ย. 63    ม.1/1  -  ม.1/3
7 มิ.ย. 63    ม.1/4  -  ม.1/5
8 มิ.ย. 63    ม.1/6  -  ม.1/7

*** 8 มิ.ย. 63    ม.1/8  มารับอุปกรณ์เท่านั้น

----------------------------

9 มิ.ย. 63    ม.4/1  -  ม.4/2

10 มิ.ย. 63   ม.4/3  -  ม.4/4

***10 มิ.ย. 63   ม.4/5  มารับอุปกรณ์เท่านั้น

-----------------------------

6-10 มิ.ย. 63    รับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

-----------------------------------

ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว

เอกสารและสิ่งที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

                          1.สำเนา ปพ.1 หรือหลักฐานแสดงการจบหลักสูตร

                          2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

                          3.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา

                          4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับ บิดาหรือมารดา)

                          5.บัตรประชาชนนักเรียน(  ตัวจริงไม่ใช้สำเนา)

**********************************

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย