หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
โดย : admin
อ่าน : 625
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

สิ่งที่โรงเรียนขอความร่วมมือ

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.ช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกใช้ทักษะชีวิต ฝึกวินัย ความรับผิดชอบ

3.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

-----------------------------------------------------

ไม่ได้เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา

ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

เมื่อเปิดภาคเรียน นักเรียนได้เรียนกับคุณครู

ตามหลักสูตรกำหนดอย่างครบถ้วนแน่นอน

-----**********************-----

ด้วยรัก และห่วงใย

นายสิทธิชัย   กองเพียร

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม