หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เส้นทางที่ภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยแห้งศรัทธา มุทิตา 62
โดย : admin
อ่าน : 1111
จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กำหนดการมุทิตาจิต


วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
16.000น. ครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตต่อผู้เกษียณร่วมกัน
-บันทึกภาพร่วมกันที่ซุ้ม
-ซุ้มใหญ่ 1 วุ้ม
-โต๊ะวางของที่ระลึกของผู้เกาียณ 5 โต๊ะ

17.00 น. -การแสดงของวงดนตรีโรงเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
18.00 น. -เตรียมต้อนรับครูอาวุโสและแขกที่ร่วมงาน
-การแสดงรำสี่ภาค(คณะครู)
-ชมวีดีทัศน์ เส้นทางที่ภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา  มุทิตา 62

บทร้อยกรอง

-ขบวนเทียน เชิญครูอาวุโสขึ้นสู่เวที
-ประธานกรรมการศึกษามอบดอกไม้กล่าวเชิดชูเกียรตื และมอบของที่ระลึก
-ประธานในพิธี มอบของที่ระลึก  กล่าวเชิดชูเกียรติ
-ผอ.และครูผู้เกษียณกล่าวขอบคุณและแสดงความรักความผูกพัน
-ชมการแสดงช่วงที่ 2 (คระครู) และรบประทานอาหาร