หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : นิทรรศการวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Culture Fair 2019
โดย : admin
อ่าน : 1039
อังคาร ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กำหนดจัดกิจกรรม

นิทรรศการวัฒนธรรมเจ้าของภาษา Culture Fair 2019

ณ เวทีคนเก่ง โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
**********************************************************

12.00 น.                ชมการแสดงวงดนตรี
13.00-13.30  น.    พิธีเปิด

13.30- 16.00 น. 

      - Chinese Speech
      - English Speech
      - การแสดงนักเรียนภาษาจีน
      - การแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      - การแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      - Cover Dance Contest
      - การแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      - การแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      -Singing Contest
      - การแสดงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      -ชมการแสดงวงดนตรี
16.00 น.      พิธีปิด

.................................................................................................................................................
หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม