ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเนติกา มิมำพันธ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0877203452
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :