ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย กองเพียร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0956169083
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน