ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ คงทอง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯศิลปะ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0824366166
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :