ชื่อ - นามสกุล :นายทัศนัย มณีวงศ์
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯศิลปะ
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0867231505
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :