ชื่อ - นามสกุล :นางปภัสสรา ราชพลแสน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0833789187
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :