ชื่อ - นามสกุล :นายอิทธิพล โสภา
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการ)
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0956168886
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :