ชื่อ - นามสกุล :นางสำอางค์ โนริรัตน์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0868778916
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :