ชื่อ - นามสกุล :นายพิชัย ขำตา
ตำแหน่ง :ครู(ชำนาญการพิเศษ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0895849124
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ