ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรไทย บรรลุ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองอำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0816863938
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน