ชื่อ - นามสกุล :นายสมัย บุตรภักดิื
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
Telephone :0815793183
Email :