จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ดำเนินการสอบแก้ตัวฯ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ดำเนินการสอบแก้ตัวและแก้ไขผลการเรียน
เข้าชม 63  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560