อาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่2
เข้าชม 78  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
  
ดำเนินการสอบแก้ตัวฯ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
ดำเนินการสอบแก้ตัวและแก้ไขผลการเรียน
เข้าชม 78  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560