[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ICT_PW Club
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
  
กระดานงาน - แสดงโครงการ # 2

ชื่อโครงการสถานะ%ความสำคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560เสร็จ100สูงมาก
สถิติของโครงการ/ข้อมูลทั่วไป
วันเริ่มต้น: 09/06/2017
วันสิ้นสุด (ประมาณการ): 11/06/2017

รายละเอียดของโครงการ:
    กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

งานในโครงการสถานะ%ความสำคัญมอบหมาย
ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

สมาชิกของโครงการตำแหน่ง
นายพูลประเสริฐ ทองโพธิ์ศรีกลุ่มบริหารงานวิชาการ